آخرین ارسال ها

اینستاگرام

مارا دنبال کنید

نوشته‌های تازه

پزشکی

در طی دو دهه اخیر، ایران چه به لحاظ پوشش نیازها و تقاضای موجود و چه به لحاظ اندازه بازار، پیشرفت قابل‌توجهی در بخش پزشکی و سلامت داشته است. اکوسیستم رو به پیشرفت نوآوری پزشکی، با حمایت و پشتیبانی نهادهای نظارتی همراه بوده و در این ارتباط، مجموعه‌ای از طرح‌های تشویقی و چهارچوب‌های سیاستی تعریف شده است. علاوه بر این، ظهور و توسعه بخش زیست دارو «Biopharma» در ایران، که حوزه‌ای بسیار پیچیده و دارای فناوری پیشرفته است، میزبان تعدادی از شرکت‌های صادراتی محلی و موفق می‌باشد.

همان‌گونه که اشاره شد، تمرکز این گزارش بر تحول اکوسیستم حامی نوآوری در بخش بهداشت و سلامت در ایران است. این اکوسیستم، در حالی موفق به جلب همکاری کارآمد نهادهای نظارتی شده است که پیش از این، به واسطه تحریم‌ها و یا مقرون‌به‌صرفه نبودن، بسیاری از راهکارهای پزشکی، در دسترس مردم و جامعه پزشکی قرار نداشت. اما با حمایت از عرضه و تقاضای نوآوری پزشکی و هموار شدن مسیر برای عرضه نوآوری‌های پیشرفته و بومی، شرایط به کلی تغییر یافته است.